iPhone 5s iTunes error 47 water damage

Hello,

I purchased a used iPhone 5s. water damage was declared,

but now i get an iTunes error 47 and cannot get it out of recovery mode.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe