Ga door naar hoofdinhoud

The Kenmore Elite HE3 is a washing machine by Kenmore.

632 Vragen Bekijk alle

red light on the cycle signal

a red light has come on the cycle signal and none of the other buttons work. Nothing will work on the machine HELP

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
1 Opmerking

Happened to me too. Old Turkey's fix worked! Hold the cycle button down for three seconds! You will hear a beep and your buttons will then work.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

See the answer Old Turkey and I gave here: "Contol locked" light is on. Nothing else responds..

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

drvcarful zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 1,012