Ga door naar hoofdinhoud

Second generation of iPhone. Model A1241 / 8 or 16 GB capacity / black or white plastic back. Repair is more straightforward than the first iPhone. requires screwdrivers, prying, and suction tools.

1505 Vragen Bekijk alle

Water Damage

I have a red dot showing at the power connection at the bottom of the iPhone. The Apple help desk says it has been water damaged. The phone will not charge now. What do I need to replace?

Thank you.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Most likely, the logic board.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Larry Batcheldor zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 5,888