Droped the phone the screen crack.

Where I can order the display? Blu studio 7.0 ii s480u.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe