Ga door naar hoofdinhoud

Model A1237 or A1304 / 1.6, 1.8, 1.86, or 2.13 GHz Core 2 Duo processor

311 Vragen Bekijk alle

MacBook Air Damaged Bezel Replacement?

The previous owner of my macbook air bent up the bezel pretty good trying to replace the screen and so far i have been unable to find a replacement bezel. Does anyone know where i can find just the bezel?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Here's a good looking replacement bezel: http://www.lunacommerce.com/552-macbook-...

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

Commentaar:

research +

door

Voeg een opmerking toe

That has not been available from Luna for a long time.

I would be interested in having more of these, as a lot of people who attempt DIY repair ruin this part and ask me for replacements.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Cody zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 4,008