Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The PSP E100 is a handheld games console designed by Sony. Also known as the PSP Street, this budget-friendly version of the PlayStation Portable released in October 2011.

21 Vragen Bekijk alle

My memory card is flashing when saving the game

When I played the game then to save data the memory card is flashing why

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

That just indicated that it's saving.

Don't worry about it

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

kidde pie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 30