Ga door naar hoofdinhoud

Samsung Galaxy smartphone featuring a large display , and large font size.

48 Vragen Bekijk alle

The battery life less early

please ask me the my question

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hey Ayush Sharma,

Looks like you need a new battery.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ayush Sharma zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 48