Ga door naar hoofdinhoud

A helpful collection of toaster repair and disassembly guides.

58 Vragen Bekijk alle

brand new toaster B & D

Black and Decker toaster

bought a brand new toaster a year back but when tried to use it now it will not start

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try going through the the trouble shooting guide on this Black & Decker toaster:

Black and Decker TR1278B Troubleshooting

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Rukhsana Raza zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 63