How to switch my camera from selfie when my camera icon missing?

My camera is on selfie and my icon is missing, so what do I do?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe