Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

De huidige iPod Touch lijn bevat 6 verschillende generaties.

3454 Vragen Bekijk alle

How to make my iPod u freeze?

it weent died one day when i put it on the charger it didnt charge. it just went to the apple and stayed rigth there in wont come on........ PLEASE HELP ME I REALLY MISS MY IPOD!!!!!

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try connecting it to itunes by holding the homebutton down when connecting it to the computer, if it's not recognized, try connecting it in DFU mode.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jasmine zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,303