after changing motherboard how to start up

after changing motherboard i still get nothing....how to start up .....??????

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe