Why is my power adapter overheating?

i have a 2003 nissan 2.5 the throttle response don`t work how do i fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

@grubworm so what is this power adapter that is overheating?

door

Voeg een opmerking toe