Headphone audio jack broke and stuck inside beats headphones

The tip of the beats headphone jack broke off and got stuck inside the beats audio port. It won't come out.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe