Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for hair irons, also known as hair straighteners.

42 Vragen Bekijk alle

GHD straightener - only one ceramic plate is getting hot?

GHD straighteners only one ceramic plate is getting hot so is it possible to replace and repair to full working order myself..?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Yes it is. open it up and check the wires going to the offending plate.

I am currently fixing one with a broken wire and the thermistor has come loose.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Darryn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 29

Altijd: 4,509