Why cant I make or recieve calls on my lg vx5200

why cant i make or recieve calls on my lg vx 5200

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe