Ga door naar hoofdinhoud

The fourth iteration of the popular 7" Galaxy Tab line of Samsung tablets.

135 Vragen Bekijk alle

Sometimes my tablet won't shut down

Why am I not able to turn off my tablet?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

does your power button work?

Update (06/20/2016)

Hold down power button for at least 10 seconds..it should turn off to the charging screen!

Ray

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

Yes, with no problems turning it on.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

edangelaslye zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 67