Ga door naar hoofdinhoud

Model A1051 / 4 of 6 GB harde schijf

88 Vragen Bekijk alle

iPod mini won't start it make strange sound from the hard drive

iPod mini will try to start up ( Apple logo) then it makes a strange noise from the HD, then it will display a message like this www.apple.com/support/iPod

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here's the guide on how to replace the hard drive: iPod Mini Hard Drive Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mark Vincent Lungay zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 112