Ga door naar hoofdinhoud

Model number DSC-S650. Sony point-and-shoot camera.

10 Vragen Bekijk alle

Why lins are coming on photo when I take snap in light

when i take snap in light or sun light lines comes on photo , remaining all parameters are ok all snaps with flash are also ok

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@prabhu6925 possibly an issue with the UV filter obn the CCD sensor or the sensor itself. Use this guide to get to the lens.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

prabhu zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 119