Ga door naar hoofdinhoud

Nintendo's upgraded version of the Nintendo 3DS. It features bigger screens, longer battery life, and a better design.

365 Vragen Bekijk alle

3ds XL bottom case replacement

The right hinge housing on my 3ds XL decided to separate itself from the rest of the bottom case. Do I need to open up the user LCD housing to replace the lower housing?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2

1 Opmerking:

Same problem here!

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Yes, it is very difficult to do. Ask someone with a lot of experience, go to a repair shop or contact Nintendo.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

I have a two ds xl will they do it

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ryanspyksma zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 732