Ga door naar hoofdinhoud

A touchscreen smartphone made by LG released in September 2013 with the model number VS980.

185 Vragen Bekijk alle

muy screen only display vertical bars white likw shadows

I replaced muy screen broken but now it show like that someone could help me

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

damaged lcd or internal screen, solution is to replace screen

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

I have just replaced it's new

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

kevin vasquez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 38