Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Model A1199 / 2, 4, or 8 GB capacity

104 Vragen Bekijk alle

Screen text displayed in Chinese

The screen text is being displayed in chinese or some korean language. And when I select my song list which is displayed in english, it does not play the song on selection.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Apple has some instructions on how to change the language back to English.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Aishwarya Ramesh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 2,329