Ga door naar hoofdinhoud

Model A1199 / 2, 4, or 8 GB capacity

100 Vragen Bekijk alle

Screen text displayed in Chinese

The screen text is being displayed in chinese or some korean language. And when I select my song list which is displayed in english, it does not play the song on selection.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Apple has some instructions on how to change the language back to English.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Aishwarya Ramesh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 1

Afgelopen 30 Dagen: 8

Altijd: 2,233