Can't enable wifi and bluetooth device how can I fix it

can't enable wifi and bluetooth device how can i fix it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe