Why can I not make a phone call

My data is not working Its on but it's not work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe