Ga door naar hoofdinhoud

A 10-inch tablet co-created by Google and Samsung for the Nexus product line.

27 Vragen Bekijk alle

I cracked my screen, what can I do?

I was wondering where I could find a new screen / how to replace the screen in my nexus 10.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

As suggested in the Nexus 10 Troubleshooting page, problems with the screen or digitizer can be remedied by replacing the display assembly.

Follow this guide to replace the display.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Connor Steele zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 1

Altijd: 91