Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

A 10-inch tablet co-created by Google and Samsung for the Nexus product line.

27 Vragen Bekijk alle

I cracked my screen, what can I do?

I was wondering where I could find a new screen / how to replace the screen in my nexus 10.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

OPEN ALLE TABBLADEN

RAM-upgradekits voor Mac

Koop kits

Genoeg RAM
voor al je tabbladen

Koop kits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

As suggested in the Nexus 10 Troubleshooting page, problems with the screen or digitizer can be remedied by replacing the display assembly.

Follow this guide to replace the display.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Connor Steele zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 102