Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Model A1236 / 4 or 8 GB capacity

154 Vragen Bekijk alle

How can I tell if it's the battery or the logic-board that's shot?

My iPod is stone dead, and plugging it into a computer or charger does nothing. Could I test the logic-board by removing the battery and then plugging the iPod into the charger?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

LCD iPhone-scherm fixkits

De goedkope optie, ondersteund door onze levenslange garantie.

Koop kits

LCD iPhone-scherm fixkits

Bespaar op reparatiekosten, niet op kwaliteit.

Koop kits

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

if only the battery were dead, the iPod should still do something when plugged in

have you tried resetting your iPod?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Could be hard drive? Doesn't sound likely, but anyone else think its a possibility?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Walter zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 903