Ga door naar hoofdinhoud

Released in October of 2014. This model, SM-G530H/DV Samsung Galaxy Grand Prime, comes in a White, Gray, or Gold casing.

144 Vragen Bekijk alle

After discharge battery to 0% now it is not turning on

My Samsung Glaxy was discharge completely last night. And when i tried to turn it on, It is not turning on now even the battery is good enough.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try putting it in the charge for 10 mins then press the high volume button and the power button (hold them )

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

rehmanprince97 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 84