Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides for the circular saws made by Craftsman.

12 Vragen Bekijk alle

Sparks inside housing, or won't work

Sometimes it won't work and when it does it sparks on the inside of the housing.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@landstar52 what you are describing sounds like bad brushes on your motor. You will have to disassemble your saw to take a look at it. If you can give us a model number we might find more specific information for you.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dave Emerson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 480