dust get inside the screen

due to little side open of the lid the dust gets inside the screen ,please help me and tell me to get rid of it.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe