Rear camera do not work after can not connect to camera

Can not connect to camera error message

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe