Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Google-branded tablet with a 7" screen. The device needs only prying tools and screwdrivers to fix. Model number: ME370T.

183 Vragen Bekijk alle

Will not load after update

My nexus7 will not load after receiving an update. I am sure it's out of warranty by now. All I get is the spinning circles

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

1 Antwoord

You need to do a master reset. Go on the internet, type in your model, find reset procedure.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Terry Hancher zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 41