Can't move off channel 23.

CB radio is stuck on Channel 23. Won't change channels

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

What is the make and model number of your radio?

door

Voeg een opmerking toe