battery chamber door lock on minolta camera broke

The lock on the battery chamber door broke and the door will not stay closed

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe