Ga door naar hoofdinhoud

A home coffee brewer, released in 2011, manufactured by Keurig. Repair for this device is similar to all other Keurig models.

34 Vragen Bekijk alle

What size packs does this B60 model use?

What size beverage packs does the Keurig K-Cup B60 model use? I'm wondering if I can use other Keurig packs in this model.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Sadly, not all models use the same size coffee packs. The B60 model only uses "K-Cup" size packs.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jake Wynn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 327