Why won't my kindle2 reset to clear screen

kindle2 won't reset to clear screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe