Ga door naar hoofdinhoud

The Huawei Ascend G610 is a 5.0-inch Android smartphone released by Huawei in 2013. The G610 includes models G610-U00 and G610-U20.

30 Vragen Bekijk alle

I can not open wifi and bluetooth. How can I repair it?

When I open wifi it only says "turning on" and wifi not initialize. Same as in bluetooth. My phone is Huawei Ascend G610-U00. How can I repair it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

Try

'Settings => About your phone => Update software'

To see if your phone has an update available.

http://www.downloads.techdiscussion.in/s...

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try

'Settings => About your phone => Update software'

To see if your phone has an update available.

Try "http://www.downloads.techdiscussion.in/s... on a computer for any updates.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

KaungMyat Moe zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 2,742