Ga door naar hoofdinhoud

Google-branded tablet with a 7" screen. The device needs only prying tools and screwdrivers to fix. Model number: ME370T.

150 Vragen Bekijk alle

Don't know waht model it is?

I want to order an LCD screen for my tablet Nexus 7 but I don't know what model it is and what generation, at he back it has this written at the bottom part

ASUS

CE0560

model:K008 D80KPC413088

FCC ID:MSQK008 IC 356BA-K008

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The model: k008 D80KPC413088.

The model is the Asus Nexus 7 K008, it's second generation.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

icdidi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 582