Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy Note 4 is a cellular smartphone that was released in October 2014. The Galaxy Note 4 Model Number is SM-N910, SM-N910A, SM-N910T, SM-N910V, or SM-N910R4 for American variants.

257 Vragen Bekijk alle

How long do I need to press & hold the buttons?

How long do I need to press & hold the Volume up key, power button and menu buttons.

When I press the Volume up key and the menu buttons at the same time, It says on the upper left on the screen *Recovery Booting* is it a good sign?

How long it will take to finished the recovery? Also, do I have to leave it plug?

Also, do I need to remove the Sim card & SD card?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hold them till you see the recovery booting on the screen, you can release them then.

You do not need to remove the Sim or SD card.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

mariadavao zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 37