Ga door naar hoofdinhoud

Repair and support for ceiling-mounted bladed fans.

43 Vragen Bekijk alle

Why the fan runs slowly despite tuning the regulator to its highest?

The fans is not spinning in its full potential. When the regulator is tuned to its highest number 5, but still the fan spins slowly. What is the fault with the fan? Is it with the fan motor or regulator?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

could actually be the capacitor. I'd recommend checking the values of the cap first.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Nipun Sai zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 232