Foutmelding verwijder/ctrl inktpatroon richt.houder

Op mijn HP PSC 2355 verschijnt bovengenoemde foutmelding in het schermpje

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

Did this error show up after putting new ink? Maybe the ink cartridges are not seated correctly or there could be still some shipping plastic that is still on them that needs to be removed. Like the plastic that covers the exit for the ink, or the plastic that covers the contacts for ink to work when they are placed in the retaining tray.

Heeft deze fout verschijnen na het zetten van nieuwe inkt? Misschien is de inkt cartridges zijn niet correct geplaatst of er nog steeds een aantal scheepvaart plastic dat is nog steeds op hen dat moet worden verwijderd zijn. Net als de plastic dat de afrit naar de inkt of het plastic dat de contacten voor inkt covers te werken wanneer zij op het behoud lade zijn geplaatst dekt.

door

Voeg een opmerking toe