Ga door naar hoofdinhoud

The 2008-2012 Ford Escape features a revised front and rear fascia and restyled LED tail lamps.

50 Vragen Bekijk alle

Passenger side Door speaker distorted sometimes

The Sony speaker on my 2012 Ford Escape front passenger side door sounds distorted, but only sometimes. It usually happens first thing in the morning and then sometimes sounds fine later on in the day. Any suggestions besides replacing the speaker with a new one?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Replace the speaker.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

sndragoo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 308