Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Model A1288 / 8, 16, or 32 GB capacity

591 Vragen Bekijk alle

How to delete info incl password

I would like to delete stored info on this ipod, including the password. How do I delete password and info?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

If you do have access to the iPod touch, you can also do so by going into Settings > General > Reset as outlined here:

http://support.apple.com/kb/HT2110

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Simply restore/reset your iPod in iTunes.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Carol zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 1,234