Ga door naar hoofdinhoud

D1760-2 DECT 6.0 Cordless Home phone with caller ID.

190 Vragen Bekijk alle

How can I access the caller log?

how can I access the caller log to locate an incoming number?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi,

To view the caller list, press the CID button. Use the Up and Down arrow buttons to scroll thru the list. To close the list press the Phonebook button.

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ida tevelein zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 10

Afgelopen 30 dagen: 54

Altijd: 3,719