Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Nintendo DS is Nintendo's seventh generation handheld game console.

65 Vragen Bekijk alle

How to fix a bottom scratched screen

Is there a method and/ or a solvent that can fix the bottom/touch screen?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

There are some solutions that try to fill in cracks, but I've never had any luck with them. iFixit has a guide to replace the bottom screen, that would probably be your best bet.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Konstantin McMaylor zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 20

Altijd: 3,921