Ga door naar hoofdinhoud

The Olympus TG-820 iHS is a video and digital camera designed to be waterproof, freezeproof, shockproof and crushproof.

4 Vragen Bekijk alle

Why is my LCD screen not coming on?

My camera can turn on but my LCD screen cannot turn on. What ever can do??!!?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I would first try turning the camera on and off, then use the repair guides on the main page to replace the LCD screen if that doesn't work.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Larissa Knight zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 756