My sim card is stuck cant get it out

I pushed the sim card in to far cant get it out

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe