Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Vind oplossingen voor je vragen over reparatie van je computer.

15867 Vragen Bekijk alle

A message pops up saying my computer is running slow?

So a message pops up from time to time saying virtual memory is low or something and tells me to raise it or something like that.What do I do?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Microsoft has some instructions on how to solve this problem (ignore the parts that talk about Office, you can still follow these instructions).

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jordan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,135