My mobile go to fastboot mode? how to go normaly boot?

my mobile go to fastboot mode? how to go normaly boot?

flashing mobile but not boot normally directly go to fastboot mode?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe