Ga door naar hoofdinhoud

The Jabra Speak 510 is a Bluetooth and USB speakerphone for conference calls.

9 Vragen Bekijk alle

Why won't the Bluetooth connect?

The device shows no indication of connecting to the Bluetooth on my phone. The lights are on and the buttons are working, but I cannot see the Jabra Speak 510 on my phone in order to connect.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here is a Link to Jabra's website page for the Speak 510. From that page you will find links to troubleshooting and pairing guides. Good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jordan Murphy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 11

Afgelopen 30 dagen: 48

Altijd: 13,717