Ga door naar hoofdinhoud

The 2013 edition of the Kindle Fire HD 7" tablet by Amazon. A budget edition of the new Kindle line, with a lower screen resolution than the HDX, and lacking the 2012's camera. Released October 2, 2013.

36 Vragen Bekijk alle

just has kindle fire on the screen?

my kindle fire is not booting up. it just has kindle fire on the screen.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
1 Opmerking

thank you, From: Thomas.reogas

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hold the power button to force restart the device. Then press it again to power back on.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

cwethen2003 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 182