Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Released on September 19, 2014, this 4.7" screen iPhone is the smaller version of the iPhone 6 Plus. Identifiable by the model numbers A1549, A1586, and A1589.

4963 Vragen Bekijk alle

iPhone 6 my phone screen cracked black screen

My iPhone screen cracked it has a black screen is making noises can it be fixed

It fibroids and beeps

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Connect to your computer first to see if the computer recognizes you iPhone. if yes then i would get the screen replaced.

I think you need the whole screen replaced. You probably damaged the LCD too when you dropped it.

If the LCD/ Screen is black even if the phone is ON then the LCD is damaged.

Change the whole screen and you should be fine.

---------------------------------------------

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Keith zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 277